Thiếu gia Việt chịu chơi với những chiếc đồng hồ bạc tỷ