Người nổi tiếng với phụ kiện thời trang là đồng hồ đeo tay